TILGANG

Bæredygtighed

FN’s 17 verdensmål har til hensigt, at i 2030 vil ekstrem fattigdom blive udryddet, og folks rettigheder vil blive respekteret. Den består af 17 verdensmål og 169 milepæle, og er den mest ambitiøse plan for bæredygtig udvikling til dato.

Vores udvalgte verdensmål

Prioriteringen har til formål at sikre, at vi fokuserer på, hvad vi kan påvirke, hvor det er mest relevant i det langsigtede arbejde på at forbedre verdens økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer.

KVALITETSSIKRING

Kvalitetssikring – vi leverer den aftalte kvalitet hver gang

Som førende tekstilproducent stiller vi høje krav til vores leverandører både i Europa og Fjernøsten. Vores fokus på kvalitetssikring er konstant og systematisk, hvor vi nøje overvåger kvaliteten af alle færdige produkter. Samtidig opretholder vi en kontinuerlig og kritisk dialog om implementeringen af en bæredygtig miljøpolitik.

Med vores omfattende ekspertise bidrager vi til at forme fremtiden og planlægge for tre eller fem år frem. Gennem nært samarbejde med kunder, producenter og leverandører sikrer vi effektiv håndtering af de interne og eksterne udfordringer. Dette gør os konstant klogere på hinandens erfaringer og fremmer en kultur af fælles ansvar, forankret i bæredygtige principper.

ØKONOMI

Cirkulær økonomi og supply chain

Vores forretning foregår på en måde, der værner om vores værdier, viser respekt for mennesker, samfund, miljø og jordens naturressourcer. Borch Textile Group vil imødekomme og overgå forventningerne til virksomheden hos virksomhedens interessenter. Ved at træffe beslutninger, der skaber en rimelig balance mellem forskellige interessenters krav, bidrager Borch Textile Group til bæredygtig udvikling. Vi tager ansvar for økonomiske, sociale, etiske og miljømæssige aspekter af verden omkring os.

Hos Borch Textile Group sætter vi gennemsigtighed højt, hvor vi til enhver tid er transperante i vores forretningsmodel. Vi sourcer vores forretning ud til der, hvor kvaliteten er højest. Det betyder, at vores kunder får de bedste tekstiler, der bliver ved med at holde.

Vi er globale i vores sourcing. Lokale i vores kundedialog. Hos Borch Textile Group sælger vi ikke bare tekstiler. Vi sælger troværdighed.

RETNINGSLINJER

BSCI Code of Conduct & UN Global Compact

Global Compact er et FN-initiativ, der gennem ti internationale principper sikrer overholdelse af blandt andet FN’s menneskerettigheder, arbejdsretslige spørgsmål, miljø og korruption. Principperne er baseret på FN’s menneskerettighedserklæring, ILO’s grundlæggende konventioner om menneskerettigheder på arbejdspladsen, Rio-erklæringen og FN’s konvention mod korruption.