TILGANG

Bæredygtighed

FN’s 17 verdensmål har til hensigt, at i 2030 vil ekstrem fattigdom blive udryddet, og folks rettigheder vil blive respekteret. Den består af 17 verdensmål og 169 milepæle, og er den mest ambitiøse plan for bæredygtig udvikling til dato.

Udvalgte verdensmål

Prioriteringen har til formål at sikre, at vi fokuserer på, hvad vi kan påvirke, hvor det er mest relevant i det langsigtede arbejde på at forbedre verdens økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer.

LEADERSHIP

Normdannende leadership

Som førende tekstilproducent stiller vi store krav til vores leverandører. Vi har et meget omfattende produktprogram, hvor vi arbejder tæt sammen med alle vores leverandører i Europa og Fjernøsten. Vi kontrollerer målrettet og konsekvent kvaliteten på alle færdigvarer, og så holder vi løbende liv i en kritisk dialog om en acceptabel miljøpolitik. Vores tekstiler er produceret ud fra en tanke om at tid, kvalitet og leveringstid skal spille sammen. På den måde skaber vi en bedre hverdag for slutbrugeren.

En af vores kerneværdier er vores nære relation til vores kunder, producenter og leverandører. Med vores store know-how er vi med til forme, hvad der skal ske om tre eller fem år. I tæt samarbejde med kunder, producenter og leverandører sikrer vi en imødekommelse af de forskellige problematikker, som hvert land oplever. Dermed bliver vi hele tiden klogere på hinandens erfaringer, hvor vi skaber en deledygtig kultur, der tager afsæt i en bæredygtig tankegang.

ØKONOMI

Cirkulær økonomi og supply chain

Vores forretning foregår på en måde, der værner om vores værdier, viser respekt for mennesker, samfund, miljø og jordens naturressourcer. Borch Textile Group vil imødekomme og overgå forventningerne til virksomheden hos virksomhedens interessenter. Ved at træffe beslutninger, der skaber en rimelig balance mellem forskellige interessenters krav, bidrager Borch Textile Group til bæredygtig udvikling. Vi tager ansvar for økonomiske, sociale, etiske og miljømæssige aspekter af verden omkring os.

Hos Borch Textile Group sætter vi gennemsigtighed højt, hvor vi til enhver tid er transperante i vores forretningsmodel. Vi sourcer vores forretning ud til der, hvor kvaliteten er højest. Det betyder, at vores kunder får de bedste tekstiler, der bliver ved med at holde.

Vi er globale i vores sourcing. Lokale i vores kundedialog. Hos Borch Textile Group sælger vi ikke bare tekstiler. Vi sælger troværdighed.

RETNINGSLINJER

BSCI Code of Conduct & UN Global Compact

Global Compact er et FN-initiativ, der gennem ti internationale principper sikrer overholdelse af blandt andet FN’s menneskerettigheder, arbejdsretslige spørgsmål, miljø og korruption. Principperne er baseret på FN’s menneskerettighedserklæring, ILO’s grundlæggende konventioner om menneskerettigheder på arbejdspladsen, Rio-erklæringen og FN’s konvention mod korruption.