Borch Textile Group producerer og sælger let arbejdsbeklædning til brancher indenfor sundhed, pleje, industri og restauration

OM BORCH TEXTILE GROUP

Vi specialiserer os i produktion og salg af tekstiler til forskellige brancher. Vores fokus er at levere beklædning til brancher, hvor holdbarhed, komfort og funktionalitet er nøglefaktorer. Vores produkter, herunder personale- og patientbeklædning, er skabt til at imødekomme strenge standarder og behovene i disse krævende miljøer. Vi lægger vægt på kvalitet for at sikre, at vores tekstiler opfylder de høje standarder for slidstyrke og hygiejne, der kræves i disse sektorer samt fokus på, at alle tekstiler skal kunne vaskes på industrielle vaskerier.

Health

Læs mere

Clean

Læs mere

BORCH TEXTILE GROUPS KERNEVÆRDIER

Vi sætter en stor ære i vores kerneværdier

Troværdighed

Vi holder, hvad vi lover – “We keep our promises because we care”.

Kvalitet

Vi leverer den aftalte kvalitet hver gang, hverken bedre eller dårligere.

Relationer

Vores succes bygger på gode relationer til alle vores partnere og kollegaer. Vi tror på, at forventningsafstemning og forståelse er forudsætningen for reel værdiskabelse.

Fokus

Vi holder fokus på det, der skaber værdi for vores kunder og for koncernen som helhed.

BORCHS BÆREDYGTIGHEDSPOLITIK

Bæredygtighed og udvalgte verdensmål

Borchs bæredygtighedspolitik handler om at holde fokus på og forbedre levestandarden for nuværende og kommende generationer samt at beskytte og bevare miljøet. Vores bæredygtighedspolitik omfatter forskellige aspekter af økonomisk-, social- og miljømæssig bæredygtighed.

  • Økonomisk bæredygtighed: Fremme en stabil og retfærdig økonomisk udvikling, skabelse af grønne job og støtte til bæredygtige forretningspraksisser
  • Social bæredygtighed: Fremme socialretfærdighed, lige muligheder og støtte til samfundsudvikling, sundhed og uddannelse
  • Miljømæssig bæredygtighed: Reduktion af miljøpåvirkninger, bevarelse af naturressourcer, grøn og miljø-rigtig affaldshåndtering samt fremme grønne teknologier
  • Klimaforandringer: Implementering af politikker for klimaforandringer herunder reduktion af drivhusgasser
  • CSR: Vores bæredygtighedspolitik omfatter CSR-initiativer, der fokuserer på at minimere negative indvirkninger på vores samfund gennem bæredygtige produktionsstrategier

Virksomheden sørger for at inddrage medarbejderne og skabe en balance, således Borchs bæredygtighedspolitik giver det bedste afkast.

Koncernen er aktivt medlem af Amfori BSCI og Global Compact.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Læs mere om verdensmål nr. 8

Ansvarligt forbrug og produktion

Læs mere om verdensmål nr. 12

Partnerskaber for handling

Læs mere om verdensmål nr. 17